Sömnens exakta funktion är inte helt kartlagd men det vi vet är att sömnen behövs för att kropp och hjärna ska kunna återhämta sig. Det finns inget djur som klarar sig utan sömn.

Det som händer under sömnen är:

  • Musklerna slappnar av.
  • Aktiviteten minskar i delar av hjärnan.
  • Kroppstemperaturen sjunker.
  • Blodtrycket sjunker.
  • Pulsen sjunker.
  • Minnen lagras.
  • Nya intryck bearbetas.
  • Immunsystemet aktiveras.
  • Bildandet av viktiga hormoner, som tillväxthormon, sker.
  • Bildandet av stresshormoner sjunker.

Sömn bidrar till att både djur och människor mår bra och håller sig friska. Långvarig sömnbrist leder till att den fysiska och psykiska hälsan försämras.

Hos människor består sömnen av olika faser. Den första är insomningsfasen då sömnen fortfarande är ytlig och du är lätt att väcka. Sedan kommer bassömen och efter det djupsömnen som är en av de viktigaste delarna av sömnen eftersom det är då som kroppens återhämtning sker. Musklerna är i ett helt avslappnat läge under djupsömnen och den som sover sin djupsömn är mycket svår att väcka. Ytterligare en fas är drömsömnen, den sk REM-sömnen, då du drömmer som mest. Under natten växlar du mellan bassömn, djupsömn och drömsömn.

Vid sömnbrist kan hjärnan se till att du plötsligt faller in i en kort, omedveten sömn, som endast varar någon sekund. Detta kallas för mikrosömn och kan ske när du är ute och går eller är sysselsatt med något annat.

Människor sover som bäst på nätterna men det finns djur som har sin högsta nivå av aktivitet på nätterna och som istället sover på dagarna. Denna typ av djur benämns nattaktiva djur eller kort och gott nattdjur och har ofta en fantastiskt bra hörsel och även ett väl utvecklat luktsinne. De har också ett bra mörkerseende och dessutom ögon som är större än hos andra djur. Exempel på renodlade nattdjur är fladdermöss och ugglor medan det finns andra typer av djur som har utvecklat förmågan att fungera både dagtid och nattetid, som t ex katter och lejon.