Fåglars sovvanor

Fåglarnas sömn ser annorlunda ut än den hos däggdjur och det är t.ex. vanligt att de vaknar upp efter att ha sovit en kortare stund och sedan somnar om igen. Fåglars drömsömn (REM-sömn) är dessutom kortare än däggdjurs. Något som är speciellt för fåglar är att de kan sova trots att de står på endast ett ben eller sitter på en gren högt uppe i ett träd. Skälet till att de klarar av det är att de kan låsa sina muskler i en viss ställning.

En studie från 2016 (publicerad i Nature Communications) visar att vissa fågelarter sover under den tid när de flyger långa sträckor utan att landa. De kan flyga utan att landa i många dagar och till och med veckor när de ska förflytta sig riktigt långa sträckor. Tidigare har en del forskare gissat att de klarat sig utan sömn dessa perioder men denna studie visar nu alltså att fåglarna sover trots att de fortfarande är uppe och flyger.

Studien utfördes på den större fregattfågeln och gick till så att fåglarna utrustades med små apparater som kunde mäta deras hjärnaktivitet. Apparaterna kunde mäta om de var vakna eller om de sov samt om deras sömn bestod av djupsömn eller drömsömn (REM-sömn). Efter att apparaterna samlats in och datan från dem analyserats visade det sig att fregattfåglarna under dagen var vakna hela tiden men att de under natten somnade några minuter då och då. Oftast bestod sömnen av djupsömn men ibland förekom även drömsömn. Ibland sov de med en hjärnhalva åt gången men oftast sov de med hela hjärnan. Flygningen fortgick hela tiden utan problem och de tappade aldrig kontrollen eller kolliderade med andra fåglar.

Däremot sov fåglarna oerhört kort total tid under varje dygn, endast ca 42 minuter. Ett däggdjur skulle aldrig klara sig på så lite sömn under flera veckor utan att kollapsa. När fregattfåglarna väl hade landat efter sin långa flygning så sov de däremot extra länge, ca tolv timmars djupsömn per dag.