Många djur har samma typ av sömn som människan, dvs REM-sömn och djupsömn. Det finns dock stora variationer vad gäller sömnlängd och annorlunda inslag i sömnvanor som t ex björnar som går i ide och delfiner som sover med en hjärnhalva i taget. Fladdermöss är sjusovare som sover upp till 20 timmar per dygn.

Unhemisfärisk sömn

Några djur har förmågan att kunna sova med en av sina hjärhalvor. Den andra hjärnhalvan är då samtidigt vaken. Unhemisfärisk sömn har setts hos fåglar, delfiner och valar. Varför vissa djur ibland sover med endast en hjärnhalva vet vi inte helt säkert. Troligen beror det på att djuret trots att det sover fortfarande kan reagera vid en yttre fara eller för att det ska kunna ta sig ovanför vattenyttan för att kunna andas även när det sover. Under den unhemisfäriska sömnen så förkommer inte någon REM-sömn

Djur som går i ide

Ett djur som går i ide sover inte utan befinner sig i en dvala. Ett djur som befinner sig i dvala har ett mycket lägre sömnbehov än normalt men behöver sova ibland. Därför så avbryter ibland djuret sin dvala för att lägga sig och sova! Skälet till att djur som björnar och grävlingar går i ide är för att sänka sin kroppstemperatur och hjärnaktivitet och därigenom spara energi under vintern då det inte finns så mycket mat. En smart överlevnadsstrategi med andra ord.

Nattdjur

Det finns flera djur som är som mest aktiva på nätterna och istället sover på dagarna. De brukar kallas för nattaktiva djur och har en extra god hörsel och luktsinne. Deras syn är anpassad efter mörker och ofta har de oproportionerligt stora ögon. Fladdermusen och ugglan är exempel på nattdjur. Det finns även djur som t ex lejon som är anpassade för att vara aktiva både nattetid och dagtid.