Det vetenskapliga namnet på sömnforskning är somnologi. Eftersom sömn under lång tid endast ansågs vara ett icke-tillstånd, dvs att det inte hände något under sömnen, så var sömnforskning länge ointressant bland de flesta forskare. Som en följd av detta ointresse dröjde det till ungefär i mitten av 1900-talet innan sömnforskningen tog fart. Då upptäcktes nämligen REM-sömnen och det vakenhållande systemet. REM är en förkortning av engelskans Rapid Eye Movement, dvs snabba ögonrörelser. Under REM-sömnen rör sig helt enkelt ögonen då och då under ögonlocken. Det är under REM-sömnen som vi drömmer och denna del av sömnen är den minst djupa.

Innan intresset för sömnforskning blev större så var dock drömmar något som intresserade människor. I många kulturer ansågs drömmar bära på ett budskap. Sigmund Freud (1856-1939) är en av de mest kända förespråkarna för drömmars betydelse. Han var en österrikisk läkare som skrev boken Drömtydning i vilken han förde fram argument för att drömmar går att tolka och att de återger individens egna undanträngda behov i ett symboliskt drömspråk. Även om sömnforskningen idag har utvecklats så vet vi fortfarande inte säkert varför vi drömmer.

Idag är sömnmedicin en egen specialitet och det finns internationella organisationer, t ex World Sleep Society och vetenskapliga tidskrifter om sömnforskning, t ex Journal of Sleep Research.

Inom somnologi studeras sömnens funktion och vad som fysiskt sker under sömnen. Även organismens hantering av sömn och vakenhet studeras. Frågor som studeras inom sömnforskningen är bland annat:

  • Hur påverkar sömnen immunförsvaret?
  • Kan sömnbrist leda till sjukdomar som t ex utmattningsdepression?
  • Hur påverkas människor och djur av att befinna sig i en stressad situation?
  • Hur sover ett djur på zoo jämfört med i vilt tillstånd?
  • Hur påverkas sömnen av skiftarbete eller resor genom tidszoner.
  • Vilka konsekvenser får förändringar i sömn och vakenhet för samhället, t ex för sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor.
  • Kan flera korta sömnperioder, sk tupplur, ersätta längre sömnperioder?
  • Hur påverkar olika typer av mat och dryck sömnkvaliteten?