Sömn är livsnödvändigt för både djur och människor. En människa behöver ungefär sju timmars sömn varje dygn. Jämfört med andra primater så sover människan mycket kortare tid. Exempelvis schimpanser behöver ca 12 timmars sömn och vissa typer av lemurer behöver 16 timmars sömn.

Vad är sömn?

Sömn är ett medvetslöst tillstånd där den som sover inte är medveten om sig själv eller det som sker runtomkring. Inga medvetna rörelser kan utföras och den sovande är helt oemottaglig för sinnesintryck från omgivningen.

Fåglar och däggdjurs sömn är uppdelad i sk REM-sömn (drömsömn) och NREM-sömn. REM är en förkortning av engelskans Rapid Eye Movement, dvs snabba ögonrörelser. Under REM-sömnen rör sig helt enkelt ögonen då och då under ögonlocken. NREM-sömn betyder non-REM och kännetecknar alltså den del av sömnen som inte är REM-sömn. NREM delas i sin tur in i olika stadier från ytligt slumrande till djupsömn. Djupsömn är den del av sömnen som ger mest återhämtning och gör att man känner sig pigg när man vaknar.

Det är inte helt klarlagt huruvida även väldigt primitiva djur sover eftersom det är svårt att se och förstå beteenden hos t ex amöbor. Hos t ex fruktflugor däremot finns forskning som visar att de befinner sig i ett sömnliknande tillstånd. Även fiskar som saknar ögonlock sover och människor som har fått en ögonskada som gör att de inte kan sluta sina ögonlock kan lära sig att sova med öppna ögon.

Sömnen är som sagt livsnödvändig och utan sömn under en längre tid så överlever varken djur eller människor. Trots att sömnen är så pass viktigt vet forskarna fortfarande inte exakt vilken specifik funktion sömn har. Det man vet är att sömn behövs för återhämtning och reparation av kroppens funktioner och att sömnbrist leder till att kognitiva och kroppsliga förmågor försämras fort vid utebliven sömn.